Elite Track Champs Day 3

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="EliteTrackChamps2012DAY3" }{/bonckowall}