IMG_2183

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="TrackFldgKK201112" }{/bonckowall}