Manfeild 6Hour 2013

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Jan Arbuckle

{bonckowall source="2" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Laskeys6hr2013" }{/bonckowall}

 

 

{bonckowall source="2" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Laskeys6HrCycleChallenge" }{/bonckowall}