Tour de Manawatu 13 (2) 
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="TourDeMan2013" }{/bonckowall}