IMG_8727  
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Clubrace231113"}{/bonckowall}