IMG_0083  
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source=”1” pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="BMPrizegiving2013"}{/bonckowall}