IMG_5911 copy
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source=”1” pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Garbage"}{/bonckowall}