LaFemme2012

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Niki Marshall

Breakaway

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Vaughan Hunt

Start Line

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Vaughan Hunt

Yellow Defends

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Vaughan Hunt

Valley Rd Hill

Photos thanks to Kirsty Kaihau & Vaughan Hunt